Jura Krakowsko – Częstochowska kojarzy nam się przede wszystkim z wapiennymi ostańcami, ruinami jurajskich zamków, jaskiniami i piękną, nieskażoną cywilizacją przyrodą. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z tego, że nasza Jura ma także oblicze przemysłowe.

Zapraszamy do odwiedzenia Jury industrialnej, z jej maszynami, stacjami PKP, fabrykami i resztkami kopalnianych budowli. Zapraszamy na podróż w obrazach.