Jak na swojej stronie internetowej informuje Urząd Miasta Zawiercie od 12 czerwca do 31 lipca trwają konsultacje społeczne w sprawie nadania Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu imienia Bogdana Dworaka.

Nieżyjący już niestety Bogdan Dworak, Honorowy Obywatel Miasta Zawiercia był poetą, literatem, znany w regionie animatorem życia kulturalnego i miłośnikiem ziemi zawierciańskiej. Na trwałe zapisał się w historii naszego regionu jako współorganizator Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rafała Wojaczka oraz Konkursu Literackiego im. Haliny Snopkiewicz w Zawierciu. Odznaczony Krzyża Orderu Odrodzenia, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz Złotą Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Konsultacje dostępne są pod tym linkiem

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercia w sprawie omawianych wyżej konsultacji społecznych, projekt stosownej uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu wraz z uzasadnianiem

Źródło : portal internetowy Urzędu Miasta Zawiercia