Dziś nasz rząd podał do publicznej wiadomości, jak będzie wyglądała praca szkół, uczelni wyższych oraz jak zostaną rozwiązane kwestie matur i innych egzaminów w najbliższym czasie

Uwaga : poniższe daty uzależnione są od stanu rozwoju epidemii koronawirusa w na terenie Polski. Są to ustalenia na chwile obecną i moga ulec zmianie.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Egzaminy w roku 2020. Źródło: MEN

Praca szkół

Do 24 maja szkoły są zamknięte, zawieszona jest też działalność przedszkoli i żłobków