Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie , oddział w Krakowie rozpoczyna nabór na darmowy internetowy kurs dotyczący funduszy sołeckich – „Fundusz sołecki jako narzędzie aktywizacji wsi” .

W szkoleniu może wsiąść udział każdy zainteresowany, szczególnie dedykowane jet ono lokalnym radnym, sołtysom, członkom rad sołeckich czy kół gospodyń wiejskich.

Tematyka szkolenia (podajemy według informacji otrzymanych od organizatorów )

  1. Partycypacja społeczna w rozwoju obszarów wiejskich
  2. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
  3. Fundusz sołecki „Krok po kroku”
  4. Przykłady dobrych praktyk.

Rekrutacja na kurs trwa od 22 lipca – 18 września 2020 roku, zaś sam kurs od 14 sierpnia do 30 września 2020 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Szkolenie kończy się testem zaliczeniowym, każdy uczestnik, który test zaliczy otrzyma stosowne zaświadczenie

Harmonogram kursu . Źródło : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Dokładne informacje o szkoleniu, jego harmonogramie, warunkach uczestnictwa i tematyce dostępne są tutaj

Źródło : Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie