2 czerwca obchodziliśmy Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych. Podstawowym celem tego wyjątkowego święta jest poznanie i zapamiętanie zasad prawidłowego udzielania pierwszej pomocy przedweterynaryjnej dla zwierząt, zarówno wolno żyjących, jak i tych udomowionych. Z tej okazji a także wobec tego, że w okresie letnim i wakacyjnym niejednokrotnie możemy zetknąć się z naszymi braćmi mniejszymi, którzy mogą potrzebować naszej pomocy, prezentujemy poniższy poradnik pierwszej pomocy dla zwierząt. Jego autorką jest Maria Kuczkowicz a opublikowany został na stronie facebookowej : W Imieniu tych co nie mówią

Pierwsza pomoc dla zwierząt dzikich i domowych – poradnik dla każdego.

W DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY DLA ZWIERZĄT DZIKICH I DOMOWYCH, WARTO DOWIEDZIEĆ SIĘ KIEDY I JAK POMAGAĆ❗

,,W PIGUŁCE” przedstawiam zasady udzielania pomocy dzikim zwierzętom, nakreślając w jakich sytuacjach powinniśmy to robić, a kiedy należy zwierzę zostawić w spokoju i odejść. W TEKŚCIE PODZIAŁ NA GATUNKI.💊

☝To bardzo ważny temat, nie tylko ze względów osobistych, ponieważ leczeniem dzikich zwierząt zajmuję się na co dzień, ale przede wszystkim ze względów edukacyjnych. Warto by każdy z nas wiedział jak zachować się, by nie zaszkodzić. ☝

☝ Pamiętajmy, że osoby prywatne nie powinny przetrzymywać dzikich zwierząt. W razie potrzeby, wątpliwości zawsze należy zwrócić się do pobliskiego OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT lub osób ZAWODOWO ZAJMUJĄCYCH SIĘ TEMATEM.

🦅 Ptaki:

KIEDY POMAGAĆ?

🐦 pisklęta nieopierzone lub słabo opierzone znajdujące się poza gniazdem 🐦 w pierwszej kolejności powinniśmy próbować zlokalizować gniazdo i spróbować zwierzę do niego włożyć. Gniazdo które spadło wykładamy na drzewo/ budynek. Można próbować nawet robić gniazdo zastępcze (pojemnik wyścielony chusteczką/sianem. Czekamy z ukrycia na rodziców max. 2 godziny o ile pisklę w momencie znalezienia, nie jest już słabe i wychłodzone.

🐦ptaki dorosłe/ podloty: uszkodzone, zranione, połamane, atakowane przez drapieżniki, czy inne ptaki (widoczna krew, opadające skrzydło, problem z poruszaniem się/ ustaniem na nóżkach, leżące na boku, nieprzytomne) PAMIĘTAJMY, ŻE PODLOTY PO OPUSZCZENIU GNIAZDA NIE OD RAZU POTRAFIĄ LATAĆ I JEST TO NATURALNE. Można ptaka złapać i obejrzeć, by zdecydować czy potrzebuje pomocy. Dorosłe ptaki po dotknięciu piskląt NIE opuszczają swojego potomstwa.

🐦 ptaki pogryzione przez psy, czy koty (w jamie ustnej kota znajdują się śmiertelne bakterie beztlenowe).

🐦 Ptaki po zderzeniu z szybą, liniami energetycznymi, potrącone przez pojazdy (leżące pod liniami wysokiego napięcia, pod szklanymi powierzchniami, koło drogi)

🐦Gdy w pobliżu piskląt/podlotów leżą ciała martwych rodziców lub część rodzeństwa leży martwa.

🦆 Pisklę ptaka wodnego, samotne, wołające rodziców lub słabe. Należy w pierwszej kolejności spróbować zlokalizować rodzinę i przywrócić malucha.

🐦 Ptakom z gatunku: Jerzyk, gdy znajdują się na ziemi. Nie należy ptaka podrzucać w górę, by zmusić go do lotu. Takiego ptaka zawsze powinien obejrzeć lekarz.

🦅 Młode ptaków drapieżnych w każdym wieku, znajdujące się na ziemi. Ptaki należy spróbować oddać rodzicom do gniazda. W ostateczności przekazać odpowiednim osobom.

KIEDY NIE POMAGAĆ?

🐦 Podlotom, piszczakom (wyjątek stanowią jerzyki i ptaki drapieżne znajdujące się na ziemi) czyli niepełni opierzonym ptakom, które opuściły gniazda w celu nauki samodzielności i życia, one ciągle pozostają jeszcze pod opieką rodziców (warto się ukryć i poczekać, by się upewnić). Jeśli ptak nie jest ranny należy go zostawić, ewentualnie przenieść w bezpieczniejsze miejsce: z dala od drogi czy drapieżników (kot). Posadzić na krzewie lub drzewie. Ptasi rodzice nie opuszczają młodych po dotknięciu przez człowieka.

🦌Sarny:

KIEDY POMAGAĆ?

🌿Zwierzę leżące przy drodze najprawdopodobniej uległo wypadkowi komunikacyjnemu. Należy zawiadomić odpowiednie służby, które pomogą zwierzę przetransportować do miejsca gdzie zostanie udzielona pomoc medyczna. Często dotyczy to również osesków, które próbują przebiec za matką przez drogę.

🌿Dorosłe zwierzę, które pozwala się do siebie zbliżyć jest ranne lub chore i wymaga interwencji. (Małe sarny leżą nieruchomo w trawie i jest to naturalna forma ochrony).

🌿 Zwierzę uwięzione w ogrodzeniu, pułapce, wnyku powinno otrzymać pomoc ze strony odpowiednich służb, w tym służby weterynaryjnej.

🌿 Gdy mamy pewność, że matka młodych jest martwa, należy przekazać je odpowiednim jednostkom. (widzieliśmy matkę, obserwowaliśmy młode pamiętając, że matka karmi je tylko wczesnym rankiem i popołudniem).

🌿 Mała sarna krąży bez celu, nawołuje, jest pogryziona, ranna. Poraniona przez kosiarkę.

KIEDY NIE POMAGAĆ?

🌿Gdy widzimy małą sarnę leżącą w trawie, zwiniętą w kłębek. Należy odejść, NIE DOTYKAĆ!

🦊🦡🐗Lisy, Borsuki, Kuny, Łasice, Wydry, Bobry, Dziki:

KIEDY POMAGAĆ?

🐾 Zwierzę leżące przy drodze najprawdopodobniej uległo wypadkowi komunikacyjnemu. Należy zawiadomić odpowiednie służby, które pomogą zwierzę przetransportować do miejsca gdzie zostanie udzielona pomoc medyczna.

🐾Zwierzę, które pozwala się do siebie zbliżyć jest ranne lub chore i wymaga interwencji. (oprócz bardzo młodych zwierząt, należy zweryfikować czy na pewno są sierotami).

🐾 Osierocone młode potrzebują pomocy (aby to stwierdzić najpierw obserwujemy zwierzę z ukrycia kilka godzin).

🐾 Zwierzę dotknięte świerzbem wymaga pomocy medycznej.

🐾Zwierzę uwięzione w ogrodzeniu, pułapce, wnyku powinno otrzymać pomoc ze strony odpowiednich służb, w tym służby weterynaryjnej.

🐾Gdy mamy pewność, że matka młodych jest martwa.

KIEDY NIE POMAGAĆ?

🐾Gdy młode nie ma widocznych obrażeń ciała, ucieka, żywo reaguje na bodźce, nie znajduje się w niebezpieczeństwie (droga). Jeśli jest w bardzo młodym wieku, może jeszcze nie posiadać dobrych zdolności samoobrony i ucieczki. Warto je obserwować z ukrycia.

🐇Zające:

KIEDY POMAGAĆ?:

🌿 Zwierzę leżące przy drodze najprawdopodobniej uległo wypadkowi komunikacyjnemu. Należy przetransportować zwierzę do miejsca gdzie zostanie udzielona pomoc medyczna.

🌿 Zwierzę, które pozwala się do siebie zbliżyć jest ranne lub chore i wymaga interwencji (oprócz małych zajączków, które naturalnie siedzą nieruchomo w gnieździe lub trawie).

🌿Zające zaatakowane przez psa czy kota, przyniesione przez psa, czy kota.

🌿Zając złapany w ogrodzenie, pułapkę lub wnyki.

🌿Gdy mamy pewność, że matka nie żyje (widzieliśmy ciało, obserwacja gniazda z ukrycia – dobrym rozwiązaniem są fotopułapki)

🌿Znalezione gniazdo jest rozgrzebane, młode rozproszone bezładnie w jego okolicy.

KIEDY NIE POMAGAĆ:

🌿Nie zabieramy zajączków, leżących w znalezionym gnieździe. NIE DOTYKAMY! Odchodzimy i zostawiamy w spokoju.

🌿 Nie zabieramy i nie dotykamy zajączków będących już poza gniazdem, bez uprzedniej obserwacji malucha z ukrycia (najlepsze są fotopułapki). Młode zające instynktownie ukrywają się w trawie czekając na swoją matkę.

🦔Jeże:

KIEDY POMAGAĆ?

🐾 Zwierzę leżące przy drodze najprawdopodobniej uległo wypadkowi komunikacyjnemu. Należy przetransportować je do miejsca gdzie zostanie udzielona pomoc medyczna.

🐾Jeż leżący nieruchomo, niereagujący na bodźce zwijaniem się w kulkę, chłodny, ciężko oddychający, chwiejący się na łapkach, mający trudności w poruszaniu się, ranny wymaga interwencji.

🐾Jeż oparzony, pocięty kosiarką, z amputowanymi kończynami, z dużą ilością pasożytów zewnętrznych jak kleszcze, z widocznymi jajami bądź larwami much wymaga natychmiastowej pomocy.

🐾 Jeż pogryziony przez psa.

🐾Jeż złapany w ogrodzenie, pułapkę lub wnyki.

🐾 Jeż który wpadł w dół, zbiornika wodnego bez wyjścia.

🐾 Bardzo małe jeże (nie posiadające sierści, ząbków mlecznych, otwartych oczu, których gniazdo jest splądrowane, zniszczone, a one rozproszone w jego okolicy.

🐾 Bardzo małe jeże znalezione poza gniazdem, wychłodzone, słabo reagujące na bodźce zewnętrzne (należy rozpatrzeć możliwość utraty matki).

🐾Gdy mamy pewność, że matka nie żyje.

🐾 Jeż znaleziony w środku zimy

🐾 Jesienne sieroty: jeż który przed zimą nie osiągnął 600 – 700 gramów.

KIEDY NIE POMAGAĆ:

🐾 Gdy zwierzę ucieka, nerwowo zwija się w kulkę, nie wykazuje żadnych symptomów chorobowych wyżej wymienionych, nie znajduje się w niebezpieczeństwie.

🐿Wiewiórki:

KIEDY POMAGAĆ:

🥜 Bardzo małe wiewiórki (łyse, ślepe) poza gniazdem, wychłodzone słabo reagujące na bodźce potrzebują fachowej opieki bardzo szybko. Jeśli młode są ruchliwe, ciepłe można spróbować położyć je w pudełku/chusteczce tam gdzie zostały znalezione, ukryć się i obserwować max. do dwóch godzin. Jeśli matka nie wróci oddać w ręce fachowców.

🥜Młode przyniesione przez kota lub psa.

🥜Zwierzę pogryzione, leżące przy drodze, ranne, niereagujące na bodźce, zimne, sparaliżowane, wykazujące objawy neurologiczne, ślepe, połamane wymaga natychmiastowej interwencji.

🥜 Wiewiórka uwięziona w siatce, wnyku, potrącona przez samochód.

KIEDY NIE POMAGAĆ:

🌰 Nie zabierać wiewiórczych podrostków, które nie mają jeszcze idealnie wykształconych reakcji obronnych w formie np. ucieczki. Mogą dać się łatwo złapać nie potrzebując pomocy. W pierwszej kolejności powinniśmy podjąć się obserwacji takiego zwierzęcia i upewnić, że młode zostało sierotą.

🦇Nietoperze:

KIEDY POMAGAĆ:

🌒Nietoperz zaatakowany przez kota powinien zostać zbadany przed wypuszczeniem. (śmiertelne bakterie w jamie ustnej kota).

🌒 Nietoperz znaleziony na ziemi powinien otrzymać pomoc fachowców i zostać zdiagnozowany.

🌒 Nietoperz ranny, mający problemy z lataniem wymaga pomocy.

🌒 Uwięziony w siatce lub mieszkaniu powinien otrzymać pomoc i zostać obejrzany przez osoby fachowo zajmujące się tematem.

🌒 Nietoperz przebywający w nasłonecznionym miejscu, nietoperz który nie chce odlecieć.

🌒 Młode znalezione na ziemi (łyse, lub pokryte puszkiem (czerwiec – sierpień)

🐍🦎🐸Płazy/gady:

KIEDY POMAGAĆ:

– 💦problemy z poruszaniem, uwięzienie w ogrodzeniu, dole, zbiornikach wodnych zanieczyszczonych, przebywanie w niebezpiecznym miejscu (droga).

🐻🐺Niedźwiedzie, Wilki, Łosie i inne duże ssaki:

KIEDY REAGOWAĆ:

🐾 Zwierzę samotnie błądzi przy drodze, po mieście, w pobliżu ludzi.

🐾Zwierzę widocznie jest ranne, osłabione, leżące.

☝Do tych zwierząt nigdy nie należy się zbliżać. Zachować dystans, zawiadomić odpowiednie służby: Parku Narodowego, miasta, weterynaryjne, Ośrodki zajmujące się dzikimi zwierzętami.

Mam nadzieję, że informacje będą pomocne.

Pozdrawiam,

MK

Autorka poradnika : Maria Kuczkowicz 

Opublikowany na stronie

W DZIEŃ PIERWSZEJ POMOCY DLA ZWIERZĄT DZIKICH I DOMOWYCH, WARTO DOWIEDZIEĆ SIĘ KIEDY I JAK POMAGAĆ❗,,W PIGUŁCE”…

Opublikowany przez W imieniu tych co nie mówią Wtorek, 2 czerwca 2020