Koziegłowy awansowały aż o 60 miejsc, za to Poraj spadł o 133 lokaty. To krótkie podsumowanie kolejnej edycji rankingu dochodów samorządu terytorialnego, prowadzonego przez czasopismo „Wspólnota”.

Analizie poddano dochody per capita za 2019 rok. W tym roku autorzy rankingu nieco zmienili formułę – pomijając wpływy z dotacji celowych. – Zastosowana metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak rok temu. Pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu („zamożność”). Tak jak w ubiegłych latach wpływające do budżetu dochody zostały skorygowane na dwa sposoby. Po pierwsze, odjęliśmy składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwany w środowiskach samorządowych podatek janosikowy. Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodaliśmy skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, aby porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej). Ta poprawka odnosi się wyłącznie do samorządów gminnych, bo powiaty i województwa nie podejmują żadnych decyzji odnoszących się do podatków. Skorygowane w ten sposób dochody podzieliliśmy przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej – tłumaczą prof. Paweł Swianiewicz i dr Julita Łukomska, autorzy rankingu.

W rankingu województw – śląskie utrzymało ubiegłoroczną siódmą lokatę. Zamożność per capita w 2019 roku wynosiła tu 285,69 zł. Dla porównania zwycięzca wojewódzkiego rankingu to mazowieckie z kwotą zamożności na mieszkańca: 439,01 zł. Wśród miast wojewódzkich Katowice zajmują tę samą lokatę, co województwo śląskie, liderem – podobnie – jest Warszawa. Wśród miast, pierwsze miejsce wywalczył Sopot, z miast Śląska i Zagłębia wyróżniają się: Gliwice (3. miejsce z zamożnością per capita w 2019 r.: 5.636,35 zł), a tuż za nimi uplasowała się Dąbrowa Górnicza. Dziesiątkę zamyka Bielsko-Biała. Autorzy rankingu wyjaśniają, że to w tych miastach wykorzystuje się potencjał – wszystko z myślą o mieszkańcach.

Wśród miast powiatowych w pierwszej dziesiątce znalazł się – na ósmym miejscu – Mikołów z kwotą 4.633,33 zł per capita (2019 r.). Liderem w tej kategorii są Polkowice z kwotą zamożności na mieszkańca: 7.072,59 zł. Myszków zajmuje 156. lokatę z kwotą: 3.156,47 zł. Dla porównania, w roku 2018 znajdował się na 205. pozycji.

Powiat myszkowski utrzymał ubiegłoroczną lokatę i znajduje się na 291. miejscu (z 314 miejsc ogółem), przy określeniu zamożności na mieszkańca kwotą 623,70 zł. Świetny wynik zanotowały Koziegłowy, które awansowały z 295. lokaty na 235. i w 2019 r. zamożność na mieszkańca wynosiła tam 3.340,44 zł. Kiepski wynik osiągnęły Żarki, które spadły z miejsca 216. na 267. W 2019 r. zamożność na jednego mieszkańca Żarek wynosiła 3.299,07 zł.

Które miejsce zajmuje w rankingu gmin wiejskich Poraj? 584! Dla porównania w roku poprzednim to była 451. lokata. Zamożność na jednego mieszkańca wynosi tam 3.299,74 zł. Spadek o 20 miejsc zaliczyła też Niegowa. W tym roku zajmuje 391. pozycję (na 1.537 gmin wiejskich poddanych ocenie) z zamożnością na mieszkańca wyliczoną na 3.444,06 zł.

Katarzyna Kieras

Źródło : demokratyczna.com.pl