Mija 155 rocznica Powstania Styczniowego

210

22 stycznia 1863 to jedna z historycznych dat, którą powinien znać każdy Polak. Otóż tego dnia wybuchło Powstanie Styczniowe. Co niosło za sobą to wydarzenie ? 

W drugiej połowie XIX wieku po klęsce Rosjan w wojnie krymskiej obudziła się wśród Polaków nadzieja na odzyskanie niepodległości. Na obszarach należących w tym czasie do Rzeczpospolitej odbywały się konsultacje na temat przygotowania do walki w imię narodu Polskiego. Przeważały dwa koła konspiracyjne: koło ” białych ” i Koło ” czerwonych „. Koło ” białych „było nastawione na walkę o niepodległość i nawoływało do powstania. Natomiast ” czerwoni ” również byli nastawieni na chęć odzyskania niepodległości jednak, przeciwny zbyt szybkiej decyzji ” białych „. 

Jakie były przyczyny Powstania Styczniowego ? 

8 kwietnia 1861 roku na Placu Zamkowym w Warszawie miała miejsce manifestacja, na której wojska rosyjskie pomordowało ponad 200 osób a 500 zostało rannych. 14 października 1861 roku władze rosyjskie wprowadziły na ternach Królestwa Polskiego stan wojenny. Na ulicach miasta Warszawy osadziło się wojsko. 7 października 1861 roku Powstał tzw. Komitet Miejski założonych przez ” czerwonych „, jednakże w 1862 roku przekształcił się w Centralny Komitet Narodowy. 

22 stycznia 1862 CKN głosił Powstanie Styczniowe i powołał Tymczasowy Rząd Narodowy. Pomimo tego, iż Polska armia nie miała wystarczających sił i środków, atakowała rosyjskie armie na terenie całego Królestwa Polskiego. W siłach polskiej armii uczestniczyło około 200 tysięcy osób, jednakże armia rosyjska miała dużą przewagę. 

Kiedy zakończyło się Powstanie Styczniowe Polaków dotknęły liczne represje m.in. konfiskata majątków szlacheckich czy wysokie kontrybucje.