Minister środowiska Michał Woś oficjalnie poinformował o tym, że nie zostanie przedłużona koncesja na poszukiwanie na złóż cynku i ołowiu na naszej Jurze. Tym samym podmiot chcący zbudować w okolicach Zawiercia kopalnię je wydobywającą, nie będzie mógł w najbliższym czasie tego zrobić. Oprócz względów czysto formalnych( brak koniecznej a przewidzianej w koncesji liczby odwiertów, a co za tym idzie zbytnie przedłużanie procedury badawczej ) podano także troskę władz ministerialnych oraz wojewódzkich o to aby , zacytujmy tutaj ministra Wosia : ” … te piękne tereny, które mamy w województwie śląskim, czyli Jurę (…) żeby zachowały też ten swój pierwotny charakter ” .

Mieszkańcy powiatu zawierciańskiego i ekolodzy , od lat walczący z planami spółki Rathdowney Polska, która chciała zbudować głębinową kopalnię cynku i ołowiu mogą więc spać spokojnie. W każdym razie do czasu, aż ktoś nie powróci do pomysłu nieeksploatowanie jakże bogatych złóż, które gromadzi zawierciańska ziemia

Źródło : Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach