MSWiA przygotowało projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych. Rząd na wtorkowym posiedzeniu 16 lutego 2021 roku przyjął ten projekt. 

Wedle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, do którego trzeba dostosować polskie przepisy, w dowodach osobistych mają znaleźć się odciski palców. Ma to na celu poprawienie zabezpieczeń dokumentów obywateli Unii Europejskiej. Pobieranie odcisków palców będzie się odbywać podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W nowelizacji czytamy: „Zamierzeniem rozporządzenia jest ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów przez usunięcie istniejących, znaczących różnic w poziomie zabezpieczeń krajowych dokumentów służących do korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się (…)

Natomiast dla dowodu osobistego wydawanego w przypadku gdy chwilowo fizycznie niemożliwe jest pobranie odcisków któregokolwiek z palców osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przewidziano okres ważności dokumentu wynoszący 12 miesięcy (…) Musi to być sytuacja mająca charakter czasowy. Każdy inny przypadek niemożności pobrania odcisków palców, przy braku stwierdzenia ww. okoliczności, będzie skutkował wydaniem dowodu osobistego bez odcisków palców, ważnego 10 lat”.

Ten brak możliwości pobrania odcisków palców może dotyczyć sytuacji, gdy osoba np. po wypadku, ma zasłonięte palce dłoni gipsem lub bandażem.

Wymiana dowodów osobistych na dowody zawierające odciski palców będzie się dokonywała naturalnie, gdy obecne dokumenty stracą ważność. Szacuje się, że wszyscy obywatele otrzymają nowe dowody do roku 2031.