Ministerstwo Finansów podjęło pierwsze decyzje o podziale między samorządy 16 mln PLN z rezerwy subwencji oświatowej. Publikujemy poniżej listę ponad trzystu JST wraz z kwotami oraz krótkim omówieniem.

Prawie 8 mln zł to pieniądze dla gmin i powiatów na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponad 4,5 mln zł to dofinansowanie doposażenia nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji.

Ponad 3,6 mln zł to środki na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia.

Przekazano także środki zwiększające subwencję oświatową z tytułu błędów statystycznych popełnionych po stronie rządowej.

Zdjęcie autorstwa Lukas z Pexels