Jak informują : Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie i Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu, organizacje pozarządowe, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Częstochowy i powiatu częstochowskiego mogą składać wnioski o pomoc finansową w ramach tarczy antykryzysowej.

Aplikować można o :

Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców, przyznawana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności w czasie epidemii. Wysokość kwoty – do 5000 PLN

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego, czyli będącego osobą fizyczną, która nie zatrudnia pracowników. Termin składania wniosku tylko do 7 czerwca 2020 !

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.Termin składania wniosku tylko do 7 czerwca 2020 !

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych.Termin składania wniosku tylko do 7 czerwca 2020 !

Dokładne informacje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie