Od 8 stycznia 2021 roku skierowania do specjalistów, na leczenie oraz badania muszą być wystawiane w formie elektronicznej.

Skierowania do lekarzy specjalistów oraz na badania finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia: echokardiograficzne płodu, endoskopowe przewodu pokarmowego, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej będą wystawiane w wersji elektronicznej.

Jak wyjaśnia Prawo.pl, e-skierowanie będzie działało na podobnych zasadach jak e-recepta. Najpierw lekarz wystawi opatrzone podpisem elektronicznym skierowanie. Pacjent otrzyma je e-mailem, SMS-em lub w formie wydruku informacyjnego. Wersję papierową otrzyma wtedy, gdy nie ma Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Takie skierowanie będzie odnotowane już w systemie. Następnie pacjent samodzielnie wybierze placówkę, w której chce zrealizować dane świadczenie. By się zarejestrować, pacjent musi podać 4-cyfrowy kod ze skierowania i numer PESEL – dokładnie tak jak w przypadku realizacji e-recepty.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to będzie prawdziwa rewolucja, która pozwoli ucywilizować dostęp do usług medycznych. „E-skierowania to bardzo ważny i potrzebny system dla szpitali” – mówi Jakub Kraszewski, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, cytowany przez portal. „Obecnie pacjent może się zapisać na zabieg w trzech placówkach i jest wykazywany w każdej kolejce. I gdy przychodzi jego kolej, często się okazuje, że pacjent się nie stawił, bo skorzystał ze świadczenia w innej placówce. Teraz to się skończy” – wyjaśnia Kraszewski.

Pełen tekst artykułu dostępny tutaj

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Najważniejsze informacje :

 • Wszystkie e-skierowania będą dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta, znika obowiązek dostarczenia do placówki oryginału skierowania w terminie 14 dni.

E-skierowanie jest wystawione na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.
 • Nie musimy dostarczać skierowania osobiście w terminie 14 dni — wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL (to ważne szczególnie dla osób samotnych i schorowanych)
 • Nie będziemy wracać do lekarza z powodu nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu
 • Nie zgubimy e-skierowania — jest zapisane na Internetowym Koncie Pacjenta; świadczeniodawca zawsze może odtworzyć kod e-skierowania, które wystawił, a my możemy sprawdzić kod na swoim IKP
 • Możemy śledzić historię leczenia na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w każdym momencie sprawdzić historię e-skierowań
 • zmniejszą się kolejki spowodowane tym, że pacjenci zapisują się do kilku placówek na podstawie jednego skierowania — po dokonaniu pierwszego zapisu e-skierowanie zostanie automatycznie przypisane do placówki i nie będzie można go jednocześnie zarejestrować w innej.

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

 • SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 • e-maila z pdf-em
 • wydruku informacyjnego e-skierowania.

E-skierowanie nie jest wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach dostajemy skierowanie w postaci papierowej.

Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 • Nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
 • Wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
 • Jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. kiedy szpital, w którym przebywasz, kieruje Cię na badanie specjalistyczne na terenie placówki.

Nadal nie potrzebujemy skierowania w żadnej formie do:

psychiatry
ginekologa i położnika
onkologa
wenerologa
dentysty.

Jak zarejestrować e-skierowanie

Na konsultację lub badanie można się zapisać telefonicznie, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL. Jeśli zapisujemy się osobiście, pokazujemy w rejestracji e-mail z informacją o skierowaniu lub SMS z kodem, aby przychodnia mogła go zeskanować, i podajemy swój PESEL.

Źródło informacji: pacjent.gov.pl

Zdjęcie autorstwa Anna Shvets z Pexels