20 lipca 2020 roku Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu obchodzili wczoraj swoje święto.

Uroczysty apel rozpoczął się o godzinie 9 od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu, młodszemu inspektorowi Jarosławowi Klichowi przez dowódcę uroczystości komisarza Marcina Dzięcioła. Następnie wprowadzono Sztandar Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Po odegraniu hymnu państwowego gospodarz uroczystości odczytał list gratulacyjny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektora Romana Kustera, skierowany do wszystkich policjantów i pracowników Policji. W liście tym, szef garnizonu małopolskiego, podkreślił rolę Policji w czasie pandemii, jak również przekazał gratulacje awansowanym oraz złożył życzenia wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji i ich rodzinom „Chcę Wam serdecznie podziękować za to, że byliście gotowi służyć, wtedy gdy społeczeństwo potrzebowało nas w sposób szczególny. Dziękuję każdemu z Was wiedząc, jak wiele poświęceń niosło podejmowanie służby w czasie powszechnej niepewności i trudności codziennego funkcjonowania”. Słowa uznania i życzenia z okazji Święta Policji, złożył również Komendant Powiatowy Policji, w imieniu swoim oraz Pierwszego Zastępcy, podinspektora Adama Milanowskiego. Komendant przy okazji uroczystości podziękował także instytucjom i przedstawicielom, z którymi olkuska policja współpracuje na co dzień, w szczególności prokuraturze, sądowi i władzom samorządowym. Młodszy inspektor Jarosław Klich zwrócił uwagę, na to, że bez współpracy i wzajemnego zrozumienia, a przede wszystkim pomocy, nie byłyby możliwe tak skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu.

Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Olkuszu wręczył 23 akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. Spośród wyróżnionych znaleźli się policjanci z komendy oraz podległych komisariatów: w Bukownie, Wolbromiu i Kluczach.

W tym roku rozkazem Komendanta Głównego Policji na stopnie nadkomisarzy mianowano 2 funkcjonariuszy. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie na stopień nadkomisarza Policji mianowano 1 oficera, na stopień komisarza Policji mianowano 3 oficerów, stopień aspiranta sztabowego Policji otrzymał 1 policjant, stopień starszego aspiranta 7 policjantów, na stopień aspiranta Policji mianowano 2 funkcjonariuszy , stopień młodszego aspiranta Policji otrzymało 7 policjantów , na stopień sierżanta sztabowego Policji mianowano 12 funkcjonariuszy. Na stopień starszego sierżanta Policji mianowano 7 sierżantów Policji, na stopień sierżanta Policji mianowano 7 starszych posterunkowych KPP w Olkuszu. Rozkazem Komendanta Powiatowego Policji na stopień starszego posterunkowego mianowano 12 funkcjonariuszy.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Powiatowemu Policji w Olkuszu o zakończeniu tegorocznych powiatowych obchodów Święta Policji.

Źródło : Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu