Dziecko to skarb – nie powierzam ciężkich prac

Taki tytuł nosi wakacyjny konkurs fotograficzny organizowany przez Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie. Celem konkursu jet popularyzowanie idei bezpiecznej pracy, życia i wypoczynku dzieci w gospodarstwach rolnych.

Wakacyjny konkurs fotograficzny – Źródło : KRUS OR Częstochowa

W konkursie mogą brać udział osoby dorosłe – rolnicy oraz domownicy żyjący w gospodarstwie rolnym z terenu działania OR KRUS w Częstochowie. Konkurs trwa od 22.06.2020 r. do 04.09.2020 r

Aby wsiąść udział w konkursie należy wykonać i przesłać organizatorom, zdjęcie związane tematycznie z bezpiecznymi : wypoczynkiem i pracą dzieci regionach wiejskich.

Poniżej prezentujemy dokładny regulamin konkursu

Źródło : KRUS OR Częstochowa