Jak informuje ZGK Zawiercie dostarczane są mieszkańcom pojemniki na popiół. Od 1 lipca 2020 roku – umożliwi to selektywną zbiórkę popiołu na terenie Gminy Zawiercie. W pierwszej kolejności pojemniki takie otrzymają te osoby, które zadeklarowały , ze jako wytwarzające popiół będą się go musiały regularnie pozbywać.

Harmonogram dostarczania pojemników jest następujący :

23.06.2020 r. – rejon 4 Kromołów

24.06.2020 r. – rejon 5 Borowe Pole, Rolnicza, Szkolna

25.06.2020 r. – rejon 5 Borowe Pole, Rolnicza, Szkolna

26.06.2020 r. – rejon 6 Centrum, 3-go Maja, mostowa, Kosowska Niwa, Marciszów

27.06.2020 r. – rejon 6 Centrum, 3-go Maja, mostowa, Kosowska Niwa, Marciszów

29.06.2020 r. – rejon 7 Zuzanka

30.06.2020 r. – rejon 8 Stawki, Miodowa, Dąbrowica

Źródło : portal internetowy Urzędu Miasta Zawiercia